Czech wrestling Chomutov


Přejdi na obsah

Z klubové historie

Po druhé světové válce, kdy se v Chomutově lidé pomalu začínali zajímat o kulturu a sport, začaly vznikat různé sportovní oddíly. Mezi průkopníky rozvoje sportu této doby patřili i zápasníci. Oddíl zápasu byl založen 1. ledna 1946 jako součást „Sokola Chomutov II.“ Zakladateli byli Václav Eisenhamer a Josef Petr, jimž velkou měrou pomáhal náčelník Sokola Oldřich Engl. Po únorovém převratu v roce 1948, kdy komunisté začali postupně rušit všechny organizace, jež byly spřízněné Sokolu, došlo v roce 1949 k přechodu zápasnického oddílu pod největší závod ve městě, Válcovny trub Chomutov, který mu poskytl zázemí. To sebou přineslo také první změnu názvu na „Sokol Hutě Chomutov“. Společenské změny, ke kterým v komunistickém Československu došlo, se nemohly vyhnout ani oddílu zápasu a tak od roku 1953 nesl nový název „Baník Válcovny trub Gustava Klimenta Chomutov“, později od roku 1956 pak pouze „Baník Chomutov“. V následujících letech se klub zaměřil především na získávání nových členů, díky čemuž do roku 1958 vstupuje nejen s 85 členy, ale i pod ochrannými křídly „TJ VTŽ Chomutov“ jejíž název i nese. Rok 1960 byl rokem olympijským, který přinesl chomutovskému zápasu do té doby historický úspěch. Na Olympijské hry v Římě odjeli dva chomutovští zápasníci Jiří Kormaník a Bohumil Kubát. Oba předvedli vynikající výkony, které v případě Bohumila Kubáta přinesly zisk bronzové olympijské medaile. Ale tímto úspěchy na olympijské žíněnce ještě rozhodně neskončily. V olympijském meziobdobí let 1961 až 1964 se chomutovský zápas držel v absolutní špičce, což vyústilo v opětovnou nominaci Jiřího Kormaníka a Bohumila Kubáta na Olympijské hry, tentokrát do Tokia. Bohumil Kubát získává v Tokiu vynikající čtvrté místo, ale hvězdné okamžiky čekají především na Jiřího Kormaníka, který v obrovské konkurenci získal stříbrnou medaili za druhé místo, což ho staví do role historicky nejúspěšnějšího chomutovského zápasníka. Od roku 1969 až po současnost se zápasníkům z města Chomutov dařilo být špičkou v ČSSR, následně ČSFR a ČR a pravidelně se účastnit v roli reprezentantů naší vlasti evropských a světových turnajů nejvyšší kategorie, kterými jsou Mistrovství Evropy, Mistrovství světa a Olympijské hry. Přestože byli velmi úspěšní, již nikomu se nepodařilo napodobit medailová umístění Bohumila Kubáta a Jiřího Kormaníka a tak v těchto letech sbírali chomutovští zápasníci medailová umístění především na domácí scéně a mezinárodních turnajích. Listopadová revoluce zamíchala se zaběhnutými pořádky. Na jedné straně se objevily nové možnosti, na straně druhé zanikly staré jistoty, a proto v letech porevolučních bylo vedení klubu nuceno přizpůsobovat chod oddílu především změnám ve společnosti. Tělovýchovná jednota VTŽ, která do té doby zastřešovala 21 sportovních odvětví včetně zápasu, přestala dostávat finance na provoz a tak oddíly postupně odcházely. Zápasníci se pod názvem „VALZAP s.r.o.“ (Válcovenští zápasníci) osamostatnili již v roce 1991 a v následujícím roce založili společenství „SK VT VALZAP“. Když v roce 1993 zprivatizovala firma DIOSS Plzeň válcovny trub, došlo k jejímu vstupu i do zápasnického klubu a na základě její podpory došlo k dalšímu přejmenování klubu, tentokrát na „ASK VALZAP VT DIOSS“. Rok 1997 byl poznamenán snad největší ranou v historii klubu, když se po odchodu firmy DIOSS z válcoven trub ocitl oddíl zápasu téměř bez jakýchkoliv finančních prostředků a byl tak nucen pokračovat v ryze amatérských podmínkách. Tento stav sebou přinesl návrat k názvu „VALZAP s.r.o.“ později od roku 1999 pak přejmenování na „ASK VALZAP Chomutov“. Přes nedostatek peněz ale zápasníci nerezignovali a jako již poněkolikáté našli cestu, jak výkonnost jednoho z historicky nejúspěšnějších sportů města Chomutov nejen udržet, ale i dále rozvíjet. Od roku 1998 až do dnešních dnů se tak chomutovskému klubu daří především díky podpoře statutárního města Chomutov, Severočeských dolů a.s., Svazu zápasu České republiky a grantům Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy udržovat špičkové podmínky pro výchovu zápasnických talentů. V roce 1998 bylo z rozhodnutí Svazu zápasu České republiky a v souladu s programem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy nejdříve přiděleno chomutovskému zápasnickému klubu „Vrcholové sportovní centrum mládeže“ pro sportovce ve věku 14 až 23 let a v roce 2005 pak i „Sportovní středisko“ pro děti ve věku 6 až 13 let. Tento fakt a finanční prostředky s těmito granty spojené s sebou přinesly obnovení možnosti angažování profesionálních trenérů mládeže. Prozatím poslední změnu, nesoucí s sebou změnu v názvu klubu, přinesl rok 2011, kdy došlo k zásadním změnám jak ve struktuře vedení oddílu, tak i v prioritách, které si před sebe nové vedení klubu vytyčilo. Od roku 2011 tak chomutovský zápas prezentuje klub pod názvem „CZECH WRESTLING Chomutov“. Celá historie zápasu v Chomutově má jednoho společného jmenovatele, kterým je „zápas“. Toto slovo je v ní zmiňováno ve všech jeho podobách a úhlech pohledu, a proto by určitě stálo za připomenutí, čím je tento v pravdě historický druh sportu vlastně charakterizován. Co je to tedy zápas? Čím je vlastně tento sport tak charakteristický? „Je to boj dvou zápasníků snažících se jeden druhého přemoci buď položením na lopatky, nebo získáním bodového vítězství“. V této charakteristice je skryto mnohem více, než jen jakési vysvětlení prostého slova „zápas“. Vždyť pro většinu zápasníků je to spíše životní filozofie než cokoliv jiného, což těm, kteří spojili se zápasem svůj život, jistě není třeba nijak zvlášť vysvětlovat. I proto, nebo právě proto jsme přesvědčeni, že chomutovský klub musí jít cestou návratu k původním ideám a tradicím zápasu v Chomutově, protože pouze ty jsou podle našeho názoru tím nejlepším způsobem, jak prezentovat a reprezentovat nejen sebe, ale i město Chomutov, nebo Českou republiku.


Historická posloupnost názvů klubu:

(1946 – 1949)
Sokol Hutě Chomutov II. – Těžkoatletický odbor
(1949 – 1952)
Sokol Hutě Chomutov
(1953 – 1955)
Baník Válcovny trub Gustava Klimenta Chomutov
(1956 – 1958) Baník Chomutov
(1959 – 1990) TJ VTŽ Chomutov
(1991 – 1992) VALZAP s.r.o.
(1993 – 1997)
ASK VALZAP VT DIOSS
(1998 – 1999)
VALZAP s.r.o.
(2000 – 2011)
ASK VALZAP Chomutov
(2011)
CZECH WRESTLING Chomutov


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku