Czech wrestling Chomutov


Přejdi na obsah

Podmínky členství

Zápasnický klub CZECH WRESTLING Chomutov nabízí všem zájemcům o členství v klubu dva typy členství, ze kterých následně vyplývají privilegia člena:

1. aktivní členství „člen – sportovec“
2. pasivní členství „člen – nesportovec“

Podmínky členství:

1. aktivní členství v klubu CZECH WRESTLING Chomutov:

a) povinnost zaplacení ročního členského příspěvku ke klubu CZECH WRESTLING Chomutov ve výši 1500,- Kč,
b) povinnost zaplacení ročního členského příspěvku ke Svazu zápasu České republiky dle věku člena ve výši 100,- Kč (důchodci), 200,- Kč (5 až 13 let) nebo 400,- Kč (14 a více let),
c) doložení 1 ks „pasové“ fotografie pro získání sportovní licence, opravňující člena Svazu zápasu České republiky ke startům na sportovních soutěžích v celé ČR (neplatí pro členy CZECH WRESTLING Chomutov, kteří sportovní licenci již vlastní z let minulých).

2. pasivní členství v klubu CZECH WRESTLING Chomutov:

a) povinnost zaplacení ročního členského příspěvku ke klubu CZECH WRESTLING Chomutov ve výši 200,- Kč,
b) doložení 1 ks „pasové“ fotografie pro získání průkazu řadového člena klubu CZECH WRESTLING Chomutov.

Privilegia aktivního členství:

1. aktivní členství v klubu CZECH WRESTLING Chomutov:

a) možnost účastnit se pravidelných tréninků CZECH WRESTLING Chomutov, vedených trenéry s odpovídající sportovní licencí
b) možnost účastnit se na kompletní náklady CZECH WRESTLING Chomutov sportovních soutěží po celé ČR,
c) možnost účastnit se s částečným finančním přispěním CZECH WRESTLING Chomutov sportovních soutěží v zahraničí,
d) možnost účastnit se s částečným finančním přispěním CZECH WRESTLING Chomutov sportovních výcvikových táborů (soustředění) v ČR,
e) možnost účastnit se valné hromady Občanského sdružení CZECH WRESTLING Chomutov, při splnění podmínky plnoletosti s právem hlasovacím.

Privilegia pasivního členství:

2. pasivní členství v klubu CZECH WRESTLING Chomutov:

a) možnost účastnit se akcí, pořádaných CZECH WRESTLING Chomutov,
b) po dohodě možnost vlastního cvičení ve sportovních prostorách a na sportovním vybavení CZECH WRESTLING Chomutov v předem stanovených časech,
c) možnost účastnit se valné hromady Občanského sdružení CZECH WRESTLING Chomutov bez práva hlasovacího.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku