Czech wrestling Chomutov


Přejdi na obsah

Charakteristika zápasu

Zápas patří mezi individuální úpolové sporty. Je to boj dvou zápasníků snažících se jeden druhého porazit buď položením na lopatky, nebo získáním bodového vítězství. Jedná se o individuální sport, v němž zápasníci překonávají jeden druhého svalovou silou s využitím technických a taktických činností podle určitých pravidel. Zápasníci při tom používají velké množství jednoduchých i složitých činností, tj. chvatů útočných, obranných či protichvatů. Zápas je jako sport rozšířen po celém světě pod mezinárodní organizací FILA (Federation Internationale des Luttes Amateurs) a dělí se na zápas řeckořímský, zápas volným stylem, ale i mnoho dalších druhů zápasu. V ČR je zápas řeckořímský a zápas ve volném stylu metodicky a ekonomicky řízen a veden SZČR (Svaz zápasu České republiky), který je součástí ČSTV (Český svaz tělesné výchovy).

Charakteristika zápasu řeckořímského

V zápase řeckořímském je dovoleno vést útok na soupeřovu horní část těla pažemi, hlavou nebo trupem a dolní končetiny nesmějí při záběrech chvatů aktivně dopomáhat.

Charakteristika zápasu ve volném stylu

V zápase ve volném stylu je dovoleno vést útok na soupeřovo celé tělo, a to jak pažemi, tak nohama.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku